A cikk elolvasása: 4 perc
Felhívni bennünket ajánlatért: 20 másodperc (06 1 780-2760)
[su_icon_text icon=”icon: clock-o” icon_size=”20″ class=”olvasasiido”]A cikk elolvasása: [est_time]

Felhívni bennünket ajánlatért: 20 másodperc (06 1 780-2760)[/su_icon_text]

A vitrin nem csupán a vidéki élethez passzol.

Üveges szekrény mint dísztárgy

Drága nagymamám házában az úgynevezett nagykonyha volt az a helyiség, ahol a legkevesebbet tartózkodtunk. Az volt – nevével szöges ellentétben – a legkisebb és a legtakarosabb helyisége a háznak. A lekövezett konyhában volt ugyan egy kemence, de amikor én kölyök voltam, már senki sem használta. A konyha másik, ikonikus darabja az üveges vitrin volt, amelyben virágmintás porcelán tányérok és figurák álltak. A vitrin ajtaját kulccsal lehetett zárni, bár igazság szerint a kitett tárgyakért senki sem nyúlt be a polcokra. A vitrin amolyan szent tehén volt, de úgy is mondhatnám, hogy dísztárgy egy átlagos alföldi parasztházban. A faluban lakó rokonoknál mindenütt volt egy ilyen bútordarab.  

A vitrin középkori előképe

A vitrint a fentiek miatt valamilyen vidéki életmódhoz passzoló bútordarabnak véltem, s csak jóval később döbbentem rá, hogy valójában a polgárosodó vidék szimbóluma.

A vitrin előképe a középkorban a pohárszék volt. A nyitott polcokkal rendelkező szekrényen a legszebb ezüsttálakat, kancsókat és egyéb ötvösmunkákat helyezték el. A pohárszék a középkori városok polgárainak otthonát díszítette, de a példát természetesen a korabeli nemesség adta, őket követték ebben a szokásban a civitas tagjai. Ha elmegyünk egy korszak hűen berendezett középkori túrára, biztos, hogy láthatunk majd pohárszéket is, rajta néhány fémtárggyal. 

Vitrin - üveges szekrények

A vitrin megjelenése, és annak okai

A vitrin a XVIII. században kezdte meg hódító útját, kifejlődve az úgynevezett kabinetszekrényből. Az első üveges ajtóval rendelkező szekrénykéket tekinthetjük a korai vitrineknek. Az üvegszekrény láthatóvá tette a benne tárolt holmikat, ezért csak olyan dolgok – értékes porcelánok, nemesfémből készült eszközök, becses emléktárgyak – kerülhettek a polcokra, amelyekkel büszkélkedni, vagy rosszindulattal szólva dicsekedni lehetett.

Miért éppen ekkor, az az 1700-as években jelentek meg ez a bútordarab? Ez a korszak volt az európai és különösen a nyugat-európai polgárság felemelkedésének időszaka. Ekkoriban lett nagyon népszerű a porcelán is, amely az üveges szekrénnyel szimbiózisba lépett. A jómódú polgárság már utazó ember volt és a külhonból beszerzett emléktárgyaknak is kiváló kiállítási terepe lehetett a vitrin. Ne feledjük azt sem, hogy a víztiszta síküvegek is éppen ekkor kerültek tömeges gyártásra! A vitrin a maga kecses és mutatós módján alapvető bútora lett a késő barokk enteriőrnek. 

Francia bölcsőből indulva, korszakokon átívelve

A francia polgárság különösen érzékeny volt a divatra, amelyet az uralkodó udvara közvetített. A legszebb és legértékesebb vitrineket éppen ezért Franciaországban készítették, és kultúrája kisugárzott az egész kontinensre. A bútorkészítés olyan nagymesterei, mint André-Charles Boulle vagy az angol Thomas Chippendale egy korszak stílusirányzatának előfutárai vagy éppen meghatározói voltak. 

A XIX. században a vitrin sikertörténete folytatódott, és a biedermeier korszakban alapvető bútornak számított a polgári otthonokban. A biedermeier a francia empire letisztult, egyszerűbb és könnyebben elérhető változata volt. Ezeken a bútorokon nincs sem faragott dísz, sem aranyozás, ezért a vitrin esetében is megnövekedett a forma jelentősége. Hihetetlen változatos széktámlák készülnek s a fiókkészítés is tökéletesedik, ami a vitrinek esetében az üveges és fiókos szekrény együttes kialakításához vezetett. 

A XIX. században a vitrin sikertörténete folytatódott, és a biedermeier korszakban alapvető bútornak számított a polgári otthonokban.

A vitrin átlényegülése   

Időközben a használata is megváltozott, azt is mondhatnám, hogy átlényegült. A korábbi dísztárgyak helyét a polcokon ugyanis egyre inkább a könyvek vették át. Ahogy a polgári életmódhoz egyre jobban kötődött a megszerzett tudás, a könyvek szerepe is felértékelődött. Eleinte nyitott polcokon tartották a könyveket – és manapság is sokaknál ez a helyzet -, a fókuszunkban lévő bútordarabról is kiderült, hogy ideális lehet könyvek tárolására. A polgári élet szereti a tisztaságot és az átláthatóságot, márpedig a nyitott polcokon lévő könyvek rettentően megfogják a port. A vitrinbe zárt értékesebb műveket ettől meg lehetett óvni, ráadásul a könyvek gerince az üvegen át jól olvasható, azaz nem kell keresgélni a köttetek között. 

A huszadik század elején kezdett a bútordarab megjelenni a vidéki portákon is. Ahogy az már lenni szokott, a társadalmi mozgás fentről lefelé közvetíti a divatot. Eleinte a vidéki kúriákban jelent meg az üveges szekrény, vagy franciásan szólva a szekreter, majd – ahogy árban elérhetővé váltak az egyszerűbb kidolgozású darabok – a falusi otthonokban is gyökeret eresztett. A tisztaszoba vagy a nagykonyha nem is volt az igazi, ha nem állt benne egy szép üveges szekrény, benne a család porcelánjaival és egyéb csecsebecséivel. 

A huszadik század elején kezdett a bútordarab megjelenni a vidéki portákon is.

A vitrinek reneszánsza        

Ahogy a vitrinek megérkeztek falura, úgy kezdtek kikopni a magasabb társadalmi rangúak otthonaiból. Hosszú évtizedekre a vidéki otthonokat meghatározó bútordarabbá vált, és ezért lehetett sokáig az az érzet, hogy az üveges szekrény használata valami vidékies szokás.

Ahogy a vidék s ezzel párhuzamosan a rusztikus stílus reneszánszba borult, úgy lettek egyre keresettebbek ismét az üveges szekrények. Bolhapiacokról, padlásokról kerültek elő szép, felújítható darabok, majd a modern korok lakberendezői újra felfedezték. Manapság már csaknem minden stílushoz és szobabelsőhöz kapni szép és az enteriőrhöz igazodó vagy éppen azt hangsúlyozó darabokat. 

Korunk vitrinjei többet hordozhatnak az üvegből, mint a fából, amelyből a bútornak csak a kerete van. Ez a faváz fogja össze az üvegfalakat, tehát a fa már nem oszlopa a szekrénynek. Akadnak olyan darabok is, ahol a fát fémmel váltja ki a megalkotója. Ezek rendszerint a modern stílusú lakásokban kapnak helyet. Az üveges szekrény odáig jutott, hogy még a hátlapja is üvegborítású, vagy üveg, egész pontosan egy tükör, amely még jobban csillogtatja a benne lévő tárgyakat. Rekeszei tágasak és egész kis kiállítást lehet elrendezni a polcain.

Elmondható tehát, hogy vitrinek újra virágkorukat élik, illeszkednek napjaink meghatározó stílusirányzataihoz, ugyanakkor egyediségükkel és sajátos funkciójukkal különleges hangulatot kölcsönöznek egy nappalinak vagy étkezőnek

Vitrin

nyito-lefele-nyil-bibor